under konstruktion

D&C städ

Vanliga frågor

Integritetspolicy

Den typ av tjänst som vårt företag tillhandahåller gör att vi har direktkontakt med våra kunders privata information som lösenord, nycklar, adresser, telefonnummer, bland andra.

Huvudmålet för användningen av dina personuppgifter är att tillhandahålla de begärda tjänsterna på ett så effektivt sätt som möjligt. Internt används de för styrning och förbättring av företaget som en databas, statistik och efterlevnad av de juridiska skyldigheter som företaget har.
Om vi ​​när som helst vill att ditt deltagande ska utöka kunskapen om vårt företag som vittnesbörd eller visualisering av ditt företags logotyp kommer det endast att ske med ditt tillstånd och i förväg och återkallandet av detsamma kan göras när som helst.

Uppgifterna från kunderna används endast internt inom företaget för att tillhandahålla de begärda tjänsterna. Det kan överföras till tredje part endast i avsikt att uppfylla de juridiska skyldigheter som företaget i de flesta fall har gentemot Skatteverket. Du som kund kan begära de lagrade uppgifter som du har lämnat till företaget.

kvalitet

D&Cstäd vill alltid göra de förbättringar som krävs för att erbjuda en professionell och kvalitetsservice till sina kunder. Vi är öppna för våra kunders aktiva deltagande och förslag och för att dessa ska kunna uppfyllas på kortast möjliga tid.

Ja, när du vill kan du kontakta oss och få information om din tjänst, såsom uppgifterna om den personal som utfört arbetet, scheman, produkter och eventuell specifikation av den tillhandahållna tjänsten.

Vår främsta anledning att vara är våra kunder. Av denna anledning är det mycket viktigt för oss att tillhandahålla en tjänst där våra kunder är helt nöjda. Om inte är du välkommen att meddela dem så gör vi vårt bästa för att möta dina krav på kortast möjliga tid.

säkerhet

Säkerheten för hela vårt företag, både anställda och kunder, är viktigt för oss. Av denna anledning är vi försäkrade med det bredaste avtalet som erbjuds av Trygg Hansa vid en olycka.

D&C städ har en ganska omfattande försäkring. Det bör noteras att försäkringen täcker både företagspersonal, tredje part och skador på immateriella och fastigheter.

Rut

Från och med den 1 juli 2019 gäller nya regler för köp av RUT-tjänster. Den sammanlagda skattereduktionen höjs och uppgår från 1 juli 2019 till 50 000 kronor per person och år. Detta innebär att du kan köpa tjänster till ett värde av 100 000 kronor per år.